ХИМРЕМОНТСТРОЙ Враца БГ ЕООД

ХИМРЕМОНСТСТРЕОЙ Враца Химремонтстрой Враца БГ ЕООД е наследник на ремонтно-строително-монтажното предприятие в структурата на ХИМРЕМОНСТРОЙ АД основано през 1978 г. Производствените помещения и складове се намират в Индустриалната зона на гр. Враца, в непосредствена близост до път Е-79.

Фирмата е специализирана в монтаж на преносни и разпределителни газопроводи и на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, монтаж и реконструкция на технологично оборудване и тръбопроводи, производство и монтаж на металоконструкции.

Химремонтстрой Враца БГ ЕООД има опит и традиции в монтажа на различни по форма, големина и сложност на изпълнение елементи и възли и има техническа възможност за монтажни дейности в специфични условия и на големи височини.