ХИМРЕМОНТСТРОЙ - Бургас ООД

Химремонтстрой Бургас ООД е създадено през 1978 г. и се намира на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Предприятието се занимава с промишлено строителство; специализирано е в монтажа и ремонта на машини и съоръжения като пещи, отоплителни парни и водогрейни котли, тръбопроводи с високо налягане и др. главно за химическата и нефтохимическата промишленост. Основна дейност е и полагане на киселинноустойчива, огнеустойчива, топлинна изолация на съоръжения и покривна хидроизолация.