ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД – гр. Белене

ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД – гр. Белене Предприятието изработва нестандартни метални конструкции и изделия по разнообразни поръчки на клиента.

Предметът на дейност на Енеркемикал ЕООД е производство, рециклиране и продажба на машини, сред които: ексцентрикови преси, гилотинни ножици, валове за огъване на метални листи, инсталация за преработка и утилизация на износени автомобилни гуми.

Продукцията намира приложение в машиностроенето, енергетиката, химическата промишленост, строителството и др.

МАЙКРОМЕТ ООД – гр. Белене

МАЙКРОМЕТ Белене Основната дейност на МАЙКРОМЕТ ООД е търговия със стандартни и нестандартни материали и изделия (листова стомана, плътна стомана, шини, профили, тръби, колена, спирателна арматура, фланци и др.). Складовата база е модернизирана и има подразделения в още три големи града в страната.

Фирмата се занимава и с изработка и монтаж на метални конструкции и бластиране на тръби. Предлага също и транспорт на товари и хора, подемна техника, земекопна техника, вишки.

Майкромет ООД разполага с модерна мобилна апаратура за безразрушително изследване на стоманите – химичен анализ и твърдост.