Структура

Обединението ХИМРЕМОНТСТРОЙ е мрежа от сигурни партньори, която покрива територията на цялата страна и може да предложи пълно обезпечаване на Вашия проект – от предпроектно проучване и детайлен инженеринг, през снабдяване, производство, строителство и монтаж, и завършвайки с пусково-наладъчни работи и обслужване.

ХИМРЕМОНТСТрой ад СВЪРЗАНИ ФИРМИ