НЕФТОПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
II. Нефтопреработвателна промишленост
1 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Подизпълнител на Балкани – ЛК ЕООД Проект Комплекс за хидрокрекинг H&VG Oil. Шифър 248.
 - преместване на действащи тръбопроводи на новоизградена естакада по път №3 и №4 над път №11 на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД 
2 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Резервоар Т-501
 -   проектиране, производство, доставка и монтаж
3 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Топлообменници Е-501; Е 502 А/B/C; Е-504
 - проектиране, производство и доставка на обекта
4 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Колона C – 501 за възел за регенерация MDEA
 - проектиране, производство и доставка на обекта
5 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Реконструкция на AD-5 и VDM-1 в AVD-1, Кожухотръбни топлобменници – 4бр. NT-137 А/B; NT 138 A/B
 - проектиране и производство съгласно стандарт ASME BPVC, част VIII, разд. 1;
 - доставка на обекта
6 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Колони - Дебутанизатор Т02 – 1бр. и Депропанизатор Т03 – 1бр. за Сярно-кисело алкилиране
 - проектиране и производство съгласно стандарт ASME BPVC, част VIII, разд. 1;
 - доставка на обекта
7 ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД  Главен изпълнител Кожухотръбни топлообменници 15 бр., заедно с резервни части за 2 годишна експлоатация за Сярно-кисело алкилиране
 - проектиране, производство по стандарти ASME и TEMA;
 - доставка на обекта
8 Проджеко България АД Главен изпълнител Изработка на 7бр. радиантни серпентини за модернизация на рафинерия в Русия
9  JGC/КазМунайГаз Подизпълнител на ФЕИ Йокохама, Япония Проект за реконструкция на Рафинерия Атирау, Казахстан
 - изготвяне на заводски чертежи, производство и доставка на 4 броя пещи за Уредба за хидрообработка на дизел / отстраняване на парафин и за Отделение за хидрообработка на нафта на бензинова уредба

Нефт Галерия

neft-1.jpg neft-10.jpg neft-11.jpg neft-12.jpg neft-2.jpg neft-3.jpg neft-4.jpg neft-5.jpg neft-6.jpg neft-7.jpg neft-8.jpg neft-9.jpg