МИННОПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
III. Миннопреработвателна промишленост
1 Челопеч Майнинг ЕАД Главен изпълнител Зона 15 – Закрит склад за медно-златен концентрат
 - земно-изкопни, бетонови работи и работи по част Конструктивна
2 Челопеч Майнинг ЕАД Главен изпълнител Проект Сгъстител за хвост
 - изработка и доставка на резервоари
3 Челопеч Майнинг ЕАД Главен изпълнител Проект за етапна рециркулация по време на флотацията
 - изработка и доставка на Пеноотделител
4 Челопеч Майнинг ЕАД Главен изпълнител Проект 76 - Инсталация за подготовка на смес за запълване на иззетите камери
 - проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции и резервоари;
 - монтаж технологично оборудване;
 - доставка и монтаж тръбопроводи, вкл. арматура;
 - изолации
5 Челопеч Майнинг ЕАД Подизпълнител на ОТОКУМПУ Изграждане на инсталация от флотационни клетки

Мини Галерия

chelopech-pastovo-1.jpg chelopech-pastovo-10.jpg chelopech-pastovo-11.jpg chelopech-pastovo-12.jpg chelopech-pastovo-13.jpg chelopech-pastovo-14.jpg chelopech-pastovo-15.jpg chelopech-pastovo-16.jpg chelopech-pastovo-17.jpg chelopech-pastovo-18.jpg chelopech-pastovo-19.jpg chelopech-pastovo-2.jpg chelopech-pastovo-20.jpg chelopech-pastovo-21.jpg chelopech-pastovo-3.jpg chelopech-pastovo-4.jpg chelopech-pastovo-5.jpg chelopech-pastovo-6.jpg chelopech-pastovo-7.jpg chelopech-pastovo-8.jpg chelopech-pastovo-9.jpg