МЕТАЛУРГИЯ

I.  Металургия    
1 Аурубис България АД - гр. Пирдоп Главен изпълнител  - Механо-монтажни работи в Сушилно и Абсорбционно отделения на Линии 1 и 2, Производство сярна киселина;
 - Капитален ремонт 2012;
 - Изработка, доставка и монтаж  на фланцова връзка DN 1200;
 - Подмяна тръби DN400 с DN500 от охладителна система на ПСК 
2 Аурубис България АД - гр. Пирдоп Главен изпълнител Изработка, демонтаж, монтаж на Газоходи изход Линии 1 и 2, Производство сярна киселина
3 Кумерио Мед АД Главен изпълнител Проект IN 160 - Нова рафинерия
 - проектиране, изработка, доставка и монтаж на неръждаеми резервоари с бъркалки
4 Стомана Индъстри АД - гр. Перник Главен подизпълнител на Ер Ликид - Франция  Проект Основен топлообменник и обшивка на помпи
 - работен проект по част Строително-конструктивна
 - изработка на метални конструкции към топлообменника и монтаж на оборудване
5 Кумерио Мед АД - гр. Пирдоп Главен изпълнител Проект IN.152 - Модернизация на Линия 2 в Производство на сярна киселина - Ново абсорбционно отделение, Междинен и Краен абсорбер, помпени резервоари и неръждаеми тръбопроводи от материал SANDVIK
 - проектиране, изработка, доставка и монтаж
6 София Мед АД Главен изпълнител Ремонтно-строителни работи, реконструкции, нови валцови линии, отгревни линии
7 Кремиковци АД Главен изпълнител Реконструкция на Котел-утилизатор
 - изготвяне на работен проект и строително-монтажни работи
8 Кумерио Мед АД - гр. Пирдоп Главен изпълнител Инвестиционен проект IN.141 – Изпарителен охладител след 2ри конвертор в цех Металургично производство
 - проектиране;
 - изработка и доставка на метални конструкции, Изпарителен охладител, газоходи;
 - доставка на електроматериали и КИП оборудване;
 -  демонтажни и монтажни работи
9 Кремиковци АД Главен изпълнител Изграждане на радианти
10 ЮМИКОР Мед АД Главен изпълнител Инвестиционен проект IN.048 – Нова инсталация за пречистване на отпадни води
 - монтаж и пускане в експлоатация на оборудване;
 - доставка и монтаж на тръбопроводи;
 - производство и монтаж на метални конструкции;
 - монтаж и пускане в експлоатация на поточни и самостоятелни уреди
11 София Мед АД Главен изпълнител  - Машинни монтажи за Режеща линия ASMAG, Охлаждащ тунел KURBEL, Ролганг, новата Шлайфаща машина на Валцовъчния цех;
 - Строително-монтажни работи по нови водопроводи;
 - Производство и монтаж за Сградата на химико-физическата инсталация;
 - Фундамент на Обезпрашителната инсталация
12 София Мед АД Главен изпълнител  - Производство и монтаж на метални конструкции за пластинчат транспортьор, лентови транспортьори, циклон, ръкавен филтър, къща за сортиране на отпадъци;
 - Механичен монтаж на Шредер, лентови транспортьори (8 бр.) и пластинчат транспортьор.
 - Монтаж тръбопроводи, хидравлична станция. 
13 ЮМИКОР Мед АД  Главен подизпълнител на Петробау Инженьор България ЕООД  - Производство, доставка и монтаж на Сушилна кула и Помпен резервоар;
 - Доставка и монтаж на тръбопроводи и оборудване за Нова помпена станция;
 - Производство, доставка и монтаж на Топлообменник 551.TO.02
14 ОЦК АД - гр. Кърджали Главен изпълнител Проект Модернизация на цинково производство - внедряване на технология на испанската фирма „Астуриана де Цинк”, с цел подобряване общото извличане на цинка и намаляване разходите за закупуване на цинков концентрат чрез обработка на цинкови ферити и остатъци от пречиствателни станции
 - работен проект;
 - производство, доставка и монтаж на метални конструкции и оборудване;
 - строителни работи по всички части в Цех Ярозит
15 Кремиковци АД Главен изпълнител Проект АДЗ - Бункерна естакада
 - изкопи, полагане на бетон, армировка;
 - изработка и монтаж на метални конструкции

Металургия Галерия

Aurubis-KR2012-4.jpg Aurubis-KR2012-5.jpg metalurgia-1.jpg metalurgia-10.jpg metalurgia-11.jpg metalurgia-12.jpg metalurgia-13.jpg metalurgia-2.jpg metalurgia-3.jpg metalurgia-4.jpg metalurgia-5.jpg metalurgia-6.jpg metalurgia-7.jpg metalurgia-8.jpg metalurgia-9.jpg