ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
V. Химическа промишленост  
1 Ер Ликид България ЕООД Главен изпълнител Проект Модернизация на технологично оборудване, Подмяна на Въздушен и Кислороден компресор в Машинна зала
 - част Строително-конструктивна, вкл. работен проект, СМР, монтаж на оборудване
2 Ер Ликид България ЕООД Главен изпълнител Проект Модернизация на технологично оборудване, Подмяна на Въздушен компресор в Машинна зала
 - част Строително-конструктивна, вкл. работен проект, СМР, монтаж на оборудване