ЕНЕРГЕТИКА

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
IV. Енергетика    
1 Топлофикация София ЕАД Главен изпълнител Ремонт на тръбопровод за омекотена вода - Клон Б в ТР София Изток
2 ТЕЦ Марица Изток 2 Главен изпълнител Доставка на закрепващи елементи за бетон
3 ТЕЦ Бобов дол ЕАД Главен изпълнител Проектиране и изработка на Пароовлажнители
4 ТЕЦ Бобов дол ЕАД Главен изпълнител Изграждане на Сероочистваща инсталация
5 ТЕЦ AES Гълъбово (ТЕЦ Марица Изток 1) Подизпълнител на Алстом Германия Проект Инсталация за сероочистка
 - Транспортьор за пепелина - носеща метална конструкция - работен проект, производство и доставка на метални конструкции;
 - Метални опори за газоходи димен газ - работен проект, производство, доставка и монтаж на метални конструкции;
 - Метални конструкции за спомагателен котел - монтаж
6 ТЕЦ AES Гълъбово (ТЕЦ Марица Изток 1) Подизпълнител на Алстом Италия Проект Инсталации за сероочистка. Изграждане на абсорбери и резервоари
 - изработка и монтаж на 2 бр. абсорбери - кулообразни съоръжения с диаметър в основата 21м и височина 51м
7 ТЕЦ Марица Изток 2 Главен подизпълнител на ФАМ България Проект Изграждане на сероочистваща инсталация
 - производство, доставка и монтаж на 3 бр. силози за варовик, платформи над тях и Кула за кофов елеватор
8 ТЕЦ Ейбъртоо, Великобритания Подизпълнител на АЛСТОМ Норвегия Производство на метални конструкции, възли и детайли за електростатичен филтър
9 НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи Главен изпълнител Доставка и пускане в експлоатация на вертикален струг UMARO за обработка на едрогабаритни детайли; направа на фундамент
10 ТЕЦ Мънипойнт, Северна Ирландия Подизпълнител на КОХ – Германия Изработка на метални конструкции за тръбни транспортьори
11 ТЕЦ Марица Изток 2 Главен изпълнител Доставка на брони и гребла за Прахоприготвящи системи 
12 НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи Главен изпълнител Маслоoхладители за ВЕЦ Момина Клисура - работен проект, производство, доставка, монтаж 
13 НЕК ЕАД – Клон ВЕЦ група Родопи Главен изпълнител Проект Рехабилитация на Помпена станция Тошков чарк
- работен проект, производство, доставка, монтаж, наладка и пускане в експлоатация 
14 Министерството на мините и енергетиката на Екваториална Гвинея Подизпълнител на Якобсен електро ас – Норвегия Резервоари за 22MW Дизелова ЕЦ в Бата (5м³, 16м³, 35м³, 55м³, 100м³, 300м³, 500м³, 1500м³)
 - работен проект, изработка, доставка и монтаж на обекта
15 ТЕЦ Ас Понтес, Испания   Подизпълнител на АЛСТОМ Пауър Швеция  Проект Рехабилитация и разширяване на съществуващ електростатичен филтър
 - заводски чертежи, производство и доставка на метални конструкции 
16 Булгаргаз АД Главен изпълнител Проект Индивидуална сепарация и техническа обвръзка с Площадка за разходомери в Подземно газохранилище Чирен - с. Чирен, общ. Враца
 - доставка и монтаж

Енергетика Галерия

BULGARGAS-Chiren-Area-3.jpg energetika-1.jpg energetika-10.jpg energetika-11.jpg energetika-12.jpg energetika-13.jpg energetika-14.jpg energetika-15.jpg energetika-16.jpg energetika-17.jpg energetika-2.jpg energetika-3.jpg energetika-4.jpg energetika-5.jpg energetika-6.jpg energetika-7.jpg energetika-8.jpg energetika-9.jpg