ЕКОЛОГИЯ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
VIII. Екология    
1 Екопроекти ЕООД - гр. Димово Главен изпълнител Парокотелно с горивно стопанство за ПК-4 и Пневматичен транспорт и съхранение на люспи за Инсталация за производство на биодизел - гр. Димово
 - изработка и монтаж на метални конструкции;
 - строителни работи;
 - монтаж технологично оборудване 
2 ЕНСЕ ТЕЦ Навия, Испания   Подизпълнител на АЛСТОМ Финландия  Производство на оборудване за електростатичен филтър за производство на електроенергия от биомаса
3 Консорциум за енергийна ефективност ДЗЗД  Главен изпълнител Извършване на строително-монтажни работи за енергоефективно саниране на училищни сгради в Р. България, Лот 2 - Централен район - Ловеч, Плевен, Хасково

Екология Галерия

Dimovo_1.jpg Dimovo_10.jpg Dimovo_6.jpg Dimovo_7.jpg Dimovo_8.jpg Dimovo_9.jpg