ДРУГИ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
X. Други    
1 Майкромет ООД - гр. Белене  Главен изпълнител Реконструкция на съществуващ бояджийски цех в щанцов цех с битова част – гр. Белене по Проект Красива България
2 ДАНА ООД  Главен изпълнител Проект Мебелна къща – гр. Враца
 - идеен, технически и работен проект;
 - изработка на метални конструкции;
 - строително-монтажни работи
3 ЕнерСис АД Подизпълнител на Тангра ООД Комин за Цех К-23А
 - проектиране, изработка и монтаж
4 СИД ПАК България АД Главен изпълнител Ремонтно-строителни работи по сградата на РМЗ, кв. Илиянци, гр. София
5 Агрико България ООД  Главен изпълнител Реконструкция на съществуваща сграда в склад за съхранение и линия за преработване на картофи
 - проектиране и изграждане
  Държавният секретар по Вътрешни и външни работи на Нейно Величество, чрез Посолството на Обединеното кралство в София Главен изпълнител Хале за щателна митническа проверка при ГКПП Малко Търново
 - проектиране и изграждане на съоръжения за инспектиране на превозни средства
6 Ел Би Булгарикум ЕАД -
гр.Видин
Главен изпълнител Реконструкция на ремонтна работилница в Котелна централа високо налягане и външни връзки към нея