ЦИМЕНТОВА ПРОМИШЛНОСТ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
VII. Циментова промишленост  
1 ТИТАН Златна Панега цимент АД Главен изпълнител Реконструкция на циментов завод ТИТАН Златна Панега