ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

No. Клиент Изпълнител/ Подизпълнител Описание на проекта
IX. Целулозно-хартиена промишленост
1 Свилоцел ЕАД Главен изпълнител Паропровод захранващ СВИЛОЗА ЯРН ЕООД с пара 0,5 МРа от колектор 0,5 МРа  на Содорегенерационен котел на СВИЛОЦЕЛ ЕАД