За нас

ХИМРЕМОНТСТРОЙ АД е създадено през 1977 година и има добри традиции в изпълнението на проекти за реконструкция, модернизация, основни ремонти и изграждане на нови мощности за нуждите на големите предприятия в промишлеността. Дружеството ни е участвало в някои от най-значимите инвестиционни проекти в страната в сферата на енергетиката, металургията, минното дело, нефтохимическата промишленост, екологията и др.

Настоящата ни структура ни позволява да предложим широка гама услуги и да покрием всички фази от изпълнението на големи и малки обекти в индустрията и обществения сектор – от идеята до въвеждането в експлоатация.